Hout is een uiterst duurzaam materiaal. Een levensduur van enkele honderden jaren is lang geen uitzondering.  Denk maar aan de funderingen van Venetië en Amsterdam die volledig uit houten palen bestaan, of de houten gebinten van onze kathedralen die al honderden jaren in tact zijn, of schepen die uit hout zijn opgebouwd etc. etc.

Wat belangrijk is bij een loghome is dat het hout goed behandeld wordt. Wij bekijken graag met u de mogelijkheden betreft de behandeling van uw houten woning.

Ook bekijken wij waar de woning komt te staan en wat de weersomstandigheden in dat gebied zijn. Daarnaast bekijken we hoe groot wordt het overstek van de woning wordt en hoe hoog uw houten woning vanaf het maaiveld komt te staan. Bij een groot overstek worden de wanden namelijk nagenoeg niet beïnvloed door de regen. Komt de woning minimaal 30 cm vanaf het maaiveld, dan heeft de onderkant van uw woning nagenoeg geen last van opspattend water.

Dit zijn belangrijke gegevens die we in het ontwerp opnemen om zo een duurzame woning maken.