Loghomes Nederland - Uw HoutkompasLoghomes Nederland - Uw HoutkompasLoghomes Nederland - Uw Houtkompas 

Klik hier voor het fotoalbum "loodsen"

De tuinhuizen, garages en paardenstallen die wij makenkunnen met dezelfde bouwsystemen gebouwdworden als de woonhuizen. Wel is het belangrijk dataan alle wensen en eisen van het te bouwen objectwordt voldaan. Een tuinhuis dat alleen voor opslaggebruikt wordt hoeft lang niet zo goed geïsoleerd teworden dan een tuinhuis dat eventueel ook als gastenverblijfof kantoor gebruikt gaat worden.

Ook zal debinnen-afwerking aan andere eisen moeten voldoenvoor een loods dan voor een paardestal . Belangrijk is dus om te kijken welk bouwsysteem enwelk budget bij het te bouwen object past.De combinatie van uw ideeën en onze jarenlange ervaring inhoutbouw verzekert u van een prachtig resultaat.