Loghomes Nederland - Uw HoutkompasLoghomes Nederland - Uw HoutkompasLoghomes Nederland - Uw Houtkompas 

Klik hier voor het fotoalbum "tuinhuizen"

De tuinhuizen die wij makenkunnen met dezelfde bouwsystemen gebouwdworden als de woonhuizen. Wel is het belangrijk dataan alle wensen en eisen van het te bouwen objectwordt voldaan. Een tuinhuis dat alleen voor opslaggebruikt wordt hoeft lang niet zo goed geïsoleerd teworden dan een tuinhuis dat eventueel ook alsgastenverblijfof kantoor gebruikt gaat worden.

Ook zal de binnen-afwerking aan andere eisen moetenvoldoen voor een kantoor dan voor een tuinhuis dat alleengebruikt wordt voor bijvoorbeeld opslag.Belangrijk is dus om te kijken welk bouwsysteem enwelk budget bij het te bouwen object past.De combinatie van uw ideeën en onze jarenlange ervaringin houtbouw verzekert u van een prachtig resultaat.